Paiholog

PAIHOLOG

Paiholog je projekat koji ima za cilj da pitanje stepena svesnosti i rada na sebi postavi kao ključno za svakog pojedinca i društvo u celini. Uzimajući u obzir sve segmente modernog doba u kom bivstvujemo, ovaj projekat pokreće preispitivanje svih nas na teme koje se olako postavljaju pred ljude bez sagledavanja dubine koja često u sebi krije velike izazove koje smo prevideli. U vrtlogu formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja, danas kada duša čoveka sve više vapi za realnim odnosima, konkretnim postupcima i jasnim postojanjem u snazi svoje slobode, paiholog je tu da se na glas iznesu činjenice, iste preispitaju, kako bismo ostavili prostor za novi stepen svesnosti i implementaciju iste u naše živote. Tamo gde prestaje papir, a počinje život, na rubu primene stečenog znanja koje se kosi sa realnošću, moderno doba iznedrilo je veliki broj ljudi koji su kroz koučinge i samospoznaje, zakoračili u svet rada na sebi. Koliko je etika jasna danas, kada je struka prestala da bude privilegija školovanih, od velike je važnosti za svako biće, koje tek iz osećaja potpune slobode da u određenom okruženju ispolji sebe, može da pristupi samospoznaji kao putu ka isceljenju sebe i svoje duše.
Kroz različite formate koji su kreirani u skladu sa ciljem projekta, imaćemo priliku da preispitamo tri ključne celine:

  • Večno i beskonačno
  • ETIKEtiranje
  • Ja jesam

Kroz ove tri celine, bavićemo se temama obrazovanja, etike i čoveka, postavljajući u fokus prepoznavanje izazova na putu ka sebi i svojoj suštini, ali i načinu izražavanja i življenja iste. Paiholog je projekat koji će na neobičan i nesvakidašnji način doprineti boljem razumevanju sveta ličnog rasta i razvoja, sa ciljem postavljanja temelja platformi koja će uvek preispitivati svesnost svih nas upravo za naše najviše dobro.
Sve tri celine koncipirane su na potpuno drugačiji način, usklađujući stručnost i energiju sa temama koje su deo celine. Na taj način, možemo reći da je Pajholog projekat sa tri naizgled odvojena dela, koja su povezana jasnim nitima čovekove duše i njene svrhe. Kroz svaku celinu, stručne i kompetentne sagovornike vodiće novo lice, sa akcentom na interaktivnost svih učesnika. Na ovaj način, svaki posetilac neće biti deo publike, već šireg kruga učesnika koji imaju pravo da podjednako participiraju na sve teme koje se pokrenu. Ujedno, smatramo da je ovo pravi način da i svi ljudi iz sveta ličnog rada i rasta dobiju adekvatne smernice i zaključke i za sebe, kako bismo na pravi način doprineli zajedničkim uspesima i kvalitetom odgovorili na potrebe pojedinca koji je na putu svog ličnog rasta i razvoja. Učešće u projektu Paiholog, je preuzimanje odgovornosti da se kroz lična iskustva i mišljenja, doprinese zajedničkom napredovanju, postavljajući standarde za sve nas. Verujemo u snagu čovečije duše, jer nas je ta snaga dovela ovde, do projekta koji će govoriti u ime svih, ali i za sve.

VEČNO I BESKONAČNO

S obzirom da je duša čoveka postojana u večnom i beskonačnom, njena potreba za spoznajama i saznanjima je podjednako trajna. Ona traga kroz prostor i vreme za odgovorima na pitanja kroz koja je postojala, ili postoji još uvek. Nepresušan izvor znanja je život, a duša kao večiti putnik, neumorno obilazi sve gradove kako bi utolila žeđ za znanjem. Moderno doba interneta izbrisalo je granice koje su ucrtane na mapama država, pa je i samo putovanje kroz znanje postalo lakše ali i izazovnije. Pitanje istinitosti pojedinih informacije stavlja na čoveka breme sposobnosti prepoznavanja iste, ali je za nju potrebna svesnost koja zahteva rad na sebi ispod površine. S obzirom da je svet informacija brz, ovaj segment našeg projekta baviće se temom obrazovanja kroz debatni format sa aktivnim učestvovanjem publike.
Naime, nakon postavljanja teme od strane moderatora, svaki učesnik imaće do 5 minuta vremena da iznese stav o postavljenoj temi, dok će ostali učesnici imati pravo na po jednu repliku u odnosu na izlaganje drugog učesnika, sa ograničenim vremenom od 2 minuta. Nakon svakog završetka teme, publika će imati pravo na kratka pitanja u vezi sa istom, a svaki učesnik je limitiran sa po 2 minuta za odgovor bez prava na repliku. Na samom kraju svaki učesnik ima pravo na završnu misao u trajanju od 3 minuta.

ETIKEtiranje

Pitanje etike danas je postalo zaista bitno, pre svega zbog vremena koje je kreiralo jedan disbalans na terazijama života. Sve veći broj prekvalifikacija ljudi ukazuje na buđenje svesti, potrebu pojedinca da živi sebe, ali je sa druge strane ostavilo prostor za neadekvatno postupanje. U nedostatku jasnih pravila, jer je svest ljudi dosegla nivo prepoznavanja različitog razumevanja rušeći sve mehanizme koji pokušavaju da postave okvir, etika je na preispitivanju. Ako se spoznajni procesi današnjih terapeuta vode kroz procese klijenata, koliko je jasna granica gde prestaje primer a počinje zadiranje u privatnost i narušavanje poverenja terapeut – klijent? Ovo nije pitanje samo za oblast terapije, već i bilo kog drugog oblika rada i rasta, jer smo kroz lična iskustva počeli da potvrđujemo svoj identitet, bez preispitivanja da li smo time narušili i u kojoj meri uticali na identitet duše o kojoj govorimo. S obzirom da je u ovim procesima uvek strogo posvećena pažnja da se na društvenim mrežama ili u javnim raspravama sakrije ime i prezime koje uzimamo kao identitet pojedinca o kom pričamo, da li je onda svest o pravom identitetu pojedinca još uvek u delu nesvesnog ili smo samo prekoračili granice opravdavajući sebe kroz različite mehanizme?

Upravo će ovaj segment našeg projekta biti vođen sa samih rubova granica, kako bismo iste jasnije prepoznavali i poštovali. Panel o temama etiketiranja, biće vođen kroz jasne primere koji će preispitati našu slobodu i odgovornosti koje sa sobom nosi.

JA JESAM

U želji da preživimo, prestanemo da živimo. Pokušavajući da sebe oživimo, zaista mnogo toga doživimo. Za početak spoznaje i procese koji nas vode do najsitnijih delova naše suštine, zbog koje smo i krenuli na ovo putovanje. Nismo nikada koračali u tuđim cipelama, do u našim, pa nam je spremnost da sebe procenjujemo manje ugodna i preusmerena na korigovanje nas samih u drugima. Ne poznajući najbolje procese ličnog postojanja, udostojimo se da sve prepišemo drugima, pokušavajući da sebe izgradimo na onim istim napuklim osnovama koje neće izdržati sve to. Dok svet priča o jednakosti, nejednako se nosimo sa istom. Neretko ona suština izostaje, a ostaju samo reči i definicije poput lepih želja u koje je sve teže poverovati zbog realnosti koja je drastično drugačija.
U ovom segmentu našeg projekta, postavićemo situacije koje će imati za cilj da prepoznaju izazove sa kojim se susreće muškarac/žena, kako bismo kroz debatni format mogli da uvidimo na kom stepenu se nalazi naše razumevanje druge strane. Tim žena osmisliće jednu žensku osobu sa jasnim izgledom, osobinama i predstaviće njene tačke života a tim muškaraca imaće priliku da sagleda sve izazove ove osobe, nudeći rešenja za iste. Tim žena na kraju izlaganja muškog tima, ima pravo na završnu reč u smislu iznošenja svog stava o sagledavanju iste osobe i odgovora na predloge koje je drugi tim ponudio. Isto tako, tim muškaraca će kreirati muškarca sa izgledom, osobinama i životnim situacijama koje će podleći jednakoj analizi od strane tima žena. Na kraju njihovog izlaganja i tim muškaraca će imati priliku da ukaže na svoj način sagledavanja svega i da da odgovor na predloge koje je tim žena izneo.
Publika će na kraju debatno-panelnog izlaganja imati pravo da postavlja kratka pitanja, ženama o muškarcu kog su analizirale i muškarcima o ženi koju su analizirali.