Autor: Jasmina G Kovačev

UTICAJ EMOCIJA NA ZDRAVLJE I MALIGNITET

Jasmina G Kovačev
EFT trener, Master trener META-Zdravlja
Wellington, New Zealand

Uvod:
S obzirom na vrlo malo prepoznavanje i razumevanje značaja uticaja emocija na fizičko zdravlje, neophodno je ukazati na kompleksnost ljudskog organizma čije zdravlje ne zavisi samo od fizičkih uticaja. Širina ove teme stvara ograničenja u smislu prezentacije svih faktora koji određuju zdravstveno stanje individue. Stoga ovaj rad stavlja akcenat na uticaj emocija na fizičko zdravlje.

Cilj rada:
Cilj istraživanja je integracija saznanja uticaja emocija na fizičko zdravlje, a posebno na malignitet.
Metode rada: Metodologija se zasniva na istraživanju naučno stručne literature, radova lekara naprednog razmišljanja, kao i na praktičnom iskustvu naprednih istraživača, uključujući i sopstvena praktična istraživanja sa klijentima.
Rezultati: Koristeći dole navedena znanja i sve pomenute pristupe, sa dodatkom ciljanih elemenata kojima je svrha postizanje što većeg stepena transformacije, dizajniran je program za obolele od kancera “Biram život“, koji je više puta izvođen na Novom Zelandu u formi ritrita, a 2014.god. u formi grupnih radionica prvi put je rađen i u Srbiji. Osnovni način transformacionog rada je energetska psihologija, konkretno Tehnika Emocionalne Slobode, a primenjena u domenu energetske psiho-onkologije. S obzirom da je program usmeren na poboljšanje ne samo subjektivnog emocionalnog stanja, nego i na fizički boljitak kao rezultat transformacije i oslobađanja svih tema relevantnih za dijagnozu polaznika i kao rezultat rešavanja emocionalne pozadine njihove dijagnoze, nije začuđujući napredak kod svih koji su ga do sada pohađali. Svi imaju svoje individualne strahove i teme koje se obrade, ali ono gde je kod svih zajednička tema i gde je svuda postignuto poboljšanje je subjektivni osećaj unutrašnjeg mira, poboljšanje sna, poboljšanje apetita, poboljšan subjektivni osećaj energetskog nivoa, svima je poraslo uverenje o mogućnosti ozdravljenja, svi su oslobodili traumu dijagnoze i svi drugačije percepiraju kancer. Ukratko, svima se znatno popravio kvalitet života, čime stvaraju u sebi uslove da im se telo mnogo lakše regeneriše i na fizičkom nivou jer su ispunjeni mnogo češće lepim emocijama koje menjaju pH i još mnogo što šta u organizmu. Takođe se menja percepcija tema koja ih je dovela do pokretanja bioloških konflikata u organizmu, a time se utiče i na ispoljavanje genetske ekspresije.

Zaključak:
Zaključak uvodi potrebu redovnog rada na sebi u cilju poboljšanja emocionalnog doživljaja svokodnevnice i smanjenja doživljaja stresa. Time znatno poboljšavamo svoje šanse za održanjem zdravlja, kao i poboljšanjem trenutnog zdravstvenog stanja. Rad na sebi zahteva efikasne pristupe kojima će se promeniti naša percepcija na duboko emotivno energetskom nivou, a ne samo na kognitivnom nivou. Na primer, ne treba samo neko da shvati da nije loš, nego da to i oseća emotivno kao tačno u sebi. Zato je važno koji pristup se ovde primenjuje, jer ne postiže svaki pristup željeni rezultat. Jedan od onih kojim se to postiže je Tehnika Emocionalne Slobode koja omogućava duboke emotivno energetske promene, što omogućava promenu emocija, promenu percepcije, promenu pH vrednosti… Način razmišljanja je neophodno da bude integrativan da bi došlo do trajnijih i bržih rezultata. Navela bih omiljenu izreku šamaskog porekla: „ Da bi bolest napustila svog domaćina, domaćin mora do te mere da se promeni da ga bolest više ne može prepoznati.“ Ovo je nešto što treba uvek imati na umu kada se radi o bolesti, posebno onim koje spadaju u kategoriju ozbiljnih i imaju stigmu životno ugrožavajućih.
Ključne reči: emocije, kancer, kiselost, pH, EFT, META-Zdravlje

Rad:
Emocije, misli i naš mentalni stav imaju neprocenjiv značaj na naše fizičko, emotivno i mentalno zdravlje. Ideja da emocije direktno utiču na zdravlje i razvoj bolesti nije nova. Danas čak i konvencionalni Centar za kontrolu bolesti i prevenciju u Americi izjavljuje da 85% svih bolesti deluju da imaju emocionalni element, a da akutna stanja imaju šansu da im je procenat još veći.

Još uvek se konvencionalni pristupi zdravlju fokusiraju na simptomologiju, tj. rešavanje simptoma na fizičkom nivou našeg bića, što naravno ima svoj značaj, a retko kada na nešto više od toga. Komplimentarni i alternativni pristupi zdravlju takođe veliku pažnju poklanjaju fizičkom nivou našeg bića. Najčešće se krene od ishrane, gde opet postoje mnoge teorije o tome šta je pravilna ishrana. Ima pobornika prirodne ishrane, tj. sirove hrane, makrobiotike, ishrane po krvnim grupama, ishrana po metaboličkim tipovima, itd. Ovo dovoljno stvara konfuziju kako najbolje podršati organizam na fizičkom nivou, tj. ishranom, a da ne kažemo kolika je konfuzija tek kada uvedemo širu sliku, tj. uticaj emotivnog, mentalnog i duhovnog nivoa.

Mnogo je napisanih radova na temu fizičkog nivoa i uticaja zdrave i prirodne hrane na zdravlje. Istovremeno, imamo one koji se pridržavaju principa pravilne i zdrave ishrane pa se opet razbole i to nekada i od kancera. Tek tu dođe do konfuzije i naravno strahova jer se gubi tlo pod nogama, s obzirom da sve što je osoba znala je primenila da bi živela zdravo i očuvala zdravlje, a ono se desi jedna od dijagnoza koja u umovima mnogih ima pridodato značenje fatalnosti.
Krenimo od osnovnog svima poznatog iskaza da je stres vrlo štetan po zdravlje. Dr. Eli Jones, koji je živeo početkom prošlog veka i 1908. godine je napisao knjigu o kanceru koja ističe da je broj jedan uzročnik ove bolesti, stres. Ta knjiga i danas fascinira poznate praktičare sveta kao što je Donald (“Donnie”) Yance, renomiranog međunarodnog herbalistu i nutricionistu, Dr. Mercolu, poznatog svetskog eksperta u domenu komplementarne medicine i mnoge druge koji se pozivaju na ovaj uvid Dr. Eli Jones.

Prvo treba definisati šta je stres. Stres je naša emocionalna reakcija na ljude, događaje i situacije. Obzirom da je to naša reakcija, znači da možemo imati i kontrolu nad njom. Mali nivo stresa je potreban svakom živom organizmu kao stimulus, uslovno rečeno kao nešto što bi nas podiglo ujutro iz kreveta, ali mi ovde ne govorimo o tom malom i na neki način zdravom stimulišućem nivou. Budimo sigurno da ćemo ga u današnjem svetu imati i suviše.
Bez obzira koliko pokušavamo da izbegnemo stres, neminovno nam se dešava u svakodnevnom životu. Nekada je to vezano za posao, nekada odnose sa drugima, ili zbog nekih od naših obaveza. Ono što je neophodno je izbeći veći nivo stresa i produženi nivo stresa. U početku obično osećamo promenu raspoloženja i često ne primetimo kada to više nije samo promena raspoloženja već stres koji postaje hroničan. Ukoliko ništa ne preduzmemo, mora nam biti jasno da nas čekaju posledice i na mentalnom i na fizičkom nivou.

Malo je poznato da emocije utiču na biohemiju tela, posebno na pH balans tela. Prema Dr. Robert O. Young, negativna mentalna stanja dovode do većeg stepena metaboličke kiseline u telu nego što se proizvede lošim izborom namirnica. On kaže da osoba može kreirati dva do tri puta više metaboličke kiseline svojim mislima i mentalnim stanjem nego samim unošenjem namirnica koje su kisele po svojoj prirodi, čak i ako su to mlečni proizvodi ili proteini životinjskog porekla koji inače imaju jak zakišeljavajući efekat u našem telu. Zato je kontrola naših misli i emocija kritična jer ukoliko to ne uspemo, direktno utičemo na zdravstveno stanje. Način na koji misli utiču na zdravlje je sledeći:
Ćelije mozga koriste energiju tela da proizvode misli kreirane umom. Što više smo opterećeni mislima, više energije se koristi. Ćelije mozga koje stalno koriste energiju neminovno proizvode kiseli biološki otpad. U zavisnosti od intenziteta misli, stepen proizvodnje metaboličke kiseline može biti veći nego onaj koji nastaje tokom fizičkih vežbi. Ovi produkti metabolizma se normalno eliminišu kroz različite kanale eliminacije, uključujući mokrenjem, znojenjem, disanjem i defekacijom. Ukoliko nastaje obilje ove metaboličke kiseline dolazi do nemogućnosti njihovog efikasnog uklanjanja. Ove kiseline se raspoređuju kroz telo u vezivno i masno tkivo. Ovakva sredina pogoduje mnogim bolesnim stanjima. Ono što je zanimljivo je to da pozitivne i negativne emocije mogu koristiti istu količinu energije. Ono u čemu postoji razlika je to što pozitivne emocije kao što su ljubav, radosti, zahvalnost i oproštaj stvaraju alkalnu sredinu u telesnim tkivima. Negativne emocije kao što je bes, mržnja i strah imaju veoma toksičan efekat u telu. Posebno su štetni strahovi, a od njih je strah od nepoznatog najštetniji jer stvara najizraženiju kiselinsku reakciju. Čak i sa alkalnom ishranom, neko sa konstantnim strahom u svom životu ima velku šansu da razvije ozbiljne zdravstvene komplikacije ako se ne uradi ništa sa postojećim negativnim emocijama. Koliko su štetne jake negativne emocije pokazuje eksperiment u kom su uzeti uzorci krvi osoba koje su bile izložene jakom besu ili strahu, a zatim su ubrizgani u zamorčiće koji su uginuli u roku od 2 minuta. Iako mi nećemo odmah umreti od jakih emocionalnih intenziteta, ovaj eksperiment dovoljno govori o štetnosti jakih negativnih emocionalnih stanja.

Što je više metaboličke kiseline uskladišteno u telu, veći je nivo pH u telu. Kisela sredina tela je podloga za mnoge bolesti, a ono što je idalno je blago alkalna sredina. Ne samo da se u takvoj blago alkalnoj sredini osećamo bolje i izbegavano brojne zdravstvene probleme, takođe se povećava šansa i efikasnost oporavka od degenerativnih oboljenja. Ako smo u negativnim emocionalnim stanjima koji vode telo u kiselost, to otežava telu da se povrati i regeneriše od bolesti jer mnoge bolesti cvetaju u kiseloj telesnoj sredini, a posebno kancer.

Kontrolisanjem pH nivoa, pravimo tranziciju ka alkalnoj sredini. Kancer nije isključivo rezultat kiselosti tela, ali postoji visok stepen korelacije, kao što postoje jaki naučni dokazi da gde kod je prisutan kancer postoji i jaka kiselost organizma. Iz tog razloga mnogi smatraju kiselost tkiva uzrokom kancera, mada su druge vrste istraživanja pokazala da svaki kancer ima svoj specifičan uzrok i da je sredina koja je kisela samo izuzetno dobra podloga za razvoj bilo kojih problema koji su na liniji osetljivosti određene individue. Više o tome je dalje u tekstu .

Dr. Otto Warburg je 1923. dobio Nobelovu nagradu za otkriće da je koren uzročnosti kancera kiselost organizma. On je otkrio da je osnovni uzrok kancera nedostatak kiseonika u telu što dovodi do toksične sredine. Ćelije kancera su anaerobne i ne mogu preziveti u sredini sa visokim sadržajem kiseonika. Kancerozne ćelije ne mogu opstati u alkalnoj sredini. Ukoliko se u telu već nalaze kancerozne ćelije, one proizvode mlečnu kiselinu i povećavaju telesnu kiselost, pa je stoga preporučljivo korištenje alkalnih namirnica i sredstava koje mogu pomoći alkalinizaciji, dok ujedno redovno radimo na procesovanju emocija koje dovode do kiselosti tkiva.

Dr. Keiichi Morishita u svojoj knjizi Skrivena istina o kanceru opisuje da zbog kiselosti krvi telo počinje da skladišti toksine u ćelije i tkiva da bi održalo više alkalnu sredinu i krvi. Tkiva postaju više kisela i toksična što rezultira u smanjenom nivou kiseonika. Ujedno se oštećuje DNK i respiratorni enzimi. Tokom vremena, neke od ovih ćelija će postati suviše kisele i umreti. Neke koje postanu kiselije će preziveti i prilagoditi se sredini sa malo kiseonika. One prežive tako što postanu abnormalne, tj. maligne.
Pored uticaja emocija na biohemijski nivo u smislu alkalno acidnog balansa, postoje i mnoge druge biohemijske, i hormonalne promene na koje se nećemo dalje fokusirati.

Dr Bruce Lipton, otac Epigenetike, naučnik specijalizovan u oblasti histologije na kloniranju ćelija, govori o uticaju percepcije na zdravlje onog čija je precepcija. Velik deo israživanja Dr. Bruce Liptona se odnosi na proučavanje uticaja sredine na individue i na aktiviranje njihove genetske predispozicije. Naša percepcija je uslovljena našim ličnim uverenjima, a lična uverenja su formirana kroz naše doživljaje sredine u kojoj smo, prvenstveno kroz emocionalna iskustva, posmatranjem tuđih iskustava i kroz reči autoriteta. U današnje vreme postoje načini da se izmeni percepcija i zato Dr. Mercola daje komentar da koristeći pristupe kao što je energetska psihologija, možemo korigovati traume i regulisati ekspresiju gena. Dr. Mercola veoma često preporučuje EFT (Tehnika Emocionalne Slobode) za procesovanje emocija i uverenja koja doprinose negativnoj percepciji.

Dr. Ryke Geerd Hamer je 1979. i nakon 20 godina istraživanja i terapije na 31,000, pacijenata uoblikovao svoje uvide u kojima je na jasan, logičan i empirijski način pokazao kako biološki konflikti doprinose stvaranju bolesti kao prirodnog značajnog biološkog procesa. Biološki konflikt uzrokuje pojavu fokusiranih aktivnosti na mozgu u vidu koncentričnih prstenova koji se mogu videti na CT snimku. Lokacija prstenova zavisi od prirode konflikta i sadržaja konflikta. Čim se pojave koncentrični prsteni, organ koji je kontrolisan specifičnim moždanim centrom gde se nalaze i prstenovi, registruje finkcionalnu promenu. Promena može biti u vidu rasta tkiva, gubitka tkiva, ili gubitka funkcije. Dr. Hamer je takođe otkrio da program koji je iniciran konfliktom zavisi od moždanog sloja koji je pogođen. Ovaj deo je usko vezan za evoluciju.

Sve bolesti kreću od hladne faze i i naglašene aktivnosti simpatičkog dela autonomnog nervnog sistema. Po rešavanju konflikta, nastupa topla faza i naglašena aktivnost parasimpatičkog dela autonomnog nervnog sistema. Obe ove faze imaju potpuno različite simptome i potpuno različitu manifestaciju bolesti.
Sva istraživanja Dr. Hamera se u potpunosti uklapaju u mnogo širu sliku o uticaju emocija. Da bi dobili tu širu sliku, potrebno je razumeti više koncepata koje prezentuju lideri naprednog razmišljanja u domenu medicine. Na žalost, veliki sistemi se veoma sporo menjaju tako da i novi koncepti teško prodiru do javnosti, posebno ako postoje i neki interesi da se to ne desi.
Jedan od tih novih koncepata je model isceljivanja koji je razvio Dr. Dietrich 1980-tih koji danas prate mnogi praktičari. Zahvaljujući njemu, počeli su bolje da razumeju svoj rad i svoje pacijente. Koristeći stare principe hata joge, razvio je šemu vetikalnih nivoa isceljenja u kojoj jasno prikazuje nivoe ljudskog bića od fizičkog, emocionalno energetskog, mentalnog, intuitivnog i duhovnog. Takođe, objašnjava međusobni uticaj različitih nivoa. Kada se govori o emocijama, važno je naglasiti princip organizacionog dejstva viših nivoa na niže nivoe. To jasno objašnjava zašto dejstvom na fizičkom nivou često ne može biti trajno rešen zdravstveni problem. Za trajni rezultat potrebno je rešiti uzročni nivo nastanka problema, a on je najčešće na emocionalnom nivou. Istovremeno, on govori o značaju podrške organizma na fizičkom nivou koji daje energiju višim nivoima.
Svi ovi principi različitih pristupa kao i drugi ovde nespomenuti, utkani su u oblast edukacije META-Zdravlje, koja predstavlja osnovu integrativnog pristupa zdravlju.

Literatura:
1. www.mercola.com
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/05/20/epigenetics-offers-new-approaches-to-degenerative-disease.aspx
2. http://www.klinghardtacademy.com/5-Levels-of-Healing/
3. http://www.slideshare.net/KangenWaterH2O/dr-otto-heinrich-warburg-1931-nobel-prize-winner-the-root-cause-of-cancer
4. http://www.phmiracleliving.com/t-faq-emotions.aspx
5. http://www.beyondthebarriers.co.uk/2012/04/how-feeling-good-boosts-your-heart-and-brain/