DRUŠTVO ZA POPULACIONU POLITIKU „BREG“ I AKADEMIJA UMETNOSTI

u sklopu projekta „na mlađima svet ostaje“

Društvo za populacionu politiku „Breg“ Novi Sad, realizujući sveobuhvatni koncept „Ishrana budućnosti“ i katedra za grafičke komunikacije Akademije umetnosti u Novom Sadu, uspostavili su saradnju radi ostvarenja neophodnosti ideje umetnosti življenja.

„Nalazeći se na provaliji biološkog sunovrata, humana populacija mora pronaći najispravniji i najprirodniji put kako bi opstale i postojale sadašnje i buduće generacije, u harmoničnom suživotu sa svim zakonitostima prirode i postanja“, jeste ideja vodilja Društva „Breg“. Katedra za grafičke komunikacije Akademije umetnosti u Novom Sadu, je pokazala zainteresovanost, razumevanje i spremnost za zajedničke akcije u cilju srećnijeg življenja svih u našoj domovini – planeti Zemlji.

Magistar Darko Vuković, vanredni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, na predmetu Plakat, osmislio je ideju „Zdrav život na velikom formatu“, čiji je cilj da mladi dizajneri kroz kongresnu ideju „Ishrana budućnosti“ daju prepoznatljivu vizuelnu poruku, kako da promenom sopstvenog stila življenja učinimo pozitivan uticaj na svoju užu i širu zajednicu, a sve u cilju harmoničnog i prirodnog odnosa sa svojim najužim i najširim životnim okruženjem.

„Rad iz predmeta plakat na IV godini studija grafičkih komunikacija podrazumeva upoznavanje i savlađivanje saradnje na relaciji klijent-dizajner-konzument (krajnji korisnik). Taj način, osim zadatka podrazumeva i pozicioniranje umetničkog dela odnosno njegove uloge, zastupljenosti i značaja na informisanosti javnosti.. Plakat kao takav sadrži moto pod skraćenicom AIDA- ATTENTION (pažnja), INTEREST (interes), DESIRE (želja) i ACTION (akcija) “, napominje mr Darko Vuković.

Autentičnost ovog zadatka je značajna i kao promovisanje novih, svežih ideja u kontekstu postojećih manifestacija, u ovom slučaju Kongresa pod nazivom „Ishrana budućnosti“. Sama saradnja se nametnula spontano, ali i ne bez razloga, budući da je sama umetnost kao takva neizostavni deo zdravog i optimističnog gledanja na čoveka i životno okruženje, jer je umetnost Čovek, a Čovek je sastavni deo prirode, kako za Društvo „Breg“,tako i za Akademiju Umetnosti.
„Promišljanja studenata, budućih intelektualca, te njihov odnos ka „Ishrani Budućnosti“, prevazišao je očekivanja postavljenog zadatka, posebno iz aspekta svežine, duhovitosti i nadahnuća, zarad boljitka sadašnjih i budućih generacija“ poručuje mr Darko Vuković.

Na nastupajućem V Kongresu „Ishrana Budućnosti“ sa međunarodnim učešćem, najbolji radovi će biti primereno nagrađeni a verujemo i da će uticati na sve nas, na putu sveopšteg dobra za danas i sutra. Glavni cilj ove saradnje jeste motivisati mlade da „krenu ispravnim putem“.

Predsednica Društva „Breg“
Ivana Vujasin