Autor: Boro M. Vujasin

PUT ZA ZDRAV I SREĆAN ŽIVOT

Boro M. Vujasin
Dr.med.prim.
Titel, Republika Srbija

Život nam je darovan da budemo srećni, a „Sreća su pravi prijatelji i dobro zdravlje“.
Danas je dobro zdravlje prava retkost, a pravih prijatelja je sve manje.
Međutim, sve može biti drugačije…

Svakih 60 sekundi, u svetu neko umire od bolesti srca i krvnih sudova…
Skoro svaka druga osoba boluje od neplodnosti, ili nekog oblika raka… a samo pre oko 100 godina to su bile nepoznate bolesti.
2010 godine, na kongresu zvanične medicine, zapisano je: „Uzrok bilo koje bolesti ljudskoga tela jeste u akumulaciji ksenobiotskih i nedostatku biološko aktivnih materija“.
Ksenobiotske materije su po ljudsko telo toksične materije, a nalaze se svuda oko nas, to jest u vazduhu, vodi, hrani, lekovima, sredstvima za ličnu higijenu, kozmetici…

Nakon 1945g. u okruženje čoveka se svakodnevno ispušta preko 2 000 000 (dva miliona) toksičnih materija. Tokom svake godine, proizvede se oko 25 000 novih.
Danas, “Svako ljudsko biće, čak deca i bebe, i u najudaljenijim krajevima sveta nose u sebi oko 250 različitih hemikalija”.
Zbog „savremenog“ načina poljoprivredne proizvodnje, zemlja je postala neplodna, te se nakon 1945g. broj hranjivih mateija u biljnoj hrani umanjio u proseku za > 50%.
Samo u periodu od 1985-1996-202 godine, količina biološko aktivnih (životnih) materija u biljnoj hrani (brokoli, psaulj, krompir, šargarepa, spanać, jabuka, banana, jagode, kukuruz…) umanjena je za između 12-96%.

Više od 80% stanovništva jede hranu sa bioakumuliranim herbicidima, pesticidima, insekticidima, genetski modifikovanim organizmima (GMO)…
Danas ljudsko telo ne prepoznaje preko 55% hrane, koju čovek unose u sebe u svoj organizam.
Ko je pre 50g. mogao i zamisliti da ćemo morati kupovati vodu za piće, za pripremu hrane, za ličnu higijenu… a nezdrava voda doprinosi nastanku steriliteta, nakaznosti, raka …
Zbog zagađenog vazduha, u svetu umre svake godine preko > 3 000 000 ljudi …
Svakodnevni stres, fizička neaktivnost, zamor, ozonske rupe, gubitak vere, zahvalnosti i praštanja… dovode do autoprodukcije i akumulacije ksenobiotskih materija u telu čoveka.
Istina je da „Najsavremenija medicina ne može da detektuje nevidljivu fazu bolesti, a kada se pojavi bilo koji znak bolesti, to je davno odmakla druga faza vidljive bolesti“. Prof. dr Leriš

Nakon 1945g. Fritz De Meer, direktor farmaceutske kompanije I.G.Farben (данас Novartis)… i sledbenici Codex Alimentariusa, su prognozirali smanjenje ljudske populacije, u prvoj polovini XXII veka, na 500 000 000, zbog upotrebe nezdrave vode, hrane, lekova… koji kod korisnika i njihovih potomaka izazivaju maligna oboljenja, sterilitet, šećernu bolest, atrofiju mozga, impotenciju, i još 60 najtežih oboljenja.

Zbog ksenobiotskih materija, u poslednjih 30 godina oplodna moć muškarca (i žene), opala je za 50%, te se opstanak ljudske vrste u bliskoj budućnosti dovedi u pitanje.

Journal of Particypatori Medicine zaključuje: „U medicini najveći napredak neće izazvati veliki razvoj visoke tehnologije, već pojedinci koji čine nešto za svoje zdravlje“
Istraživanja pokazuju da je dosadašnji način lečenja neefikasan, a da je svaki lek materija strana ljudskom telu, koja uzrokuju mnogobrojne neželjene posledice …
RTV1 u emisiji Vojvođanski Dnevnik, sa simpozijuma održanom u Vršcu prenosi da „Neželjene reakcije na lekove, u proseku su peti uzrok smrti u modernom društvu …“
„Kafetin“ oštećuje koštanu srž, „brufen“ povećava rizik od srčanog udara, „aspirin“ može da dovede do gubitka vida…

Danas, zbog upotrebe lekova propisanih na recept, u SAD, godišnje umre oko 106 000 stanovnika, a obavi se oko 7 500 000 nepotrebnih hiruških i medicinskih intervencija.
Zvanična medicina je 1961 godine potvrdila da: „Pravilnom ishranom se može sprečiti 97% bolesti“.
Naučna istraživanja u 2010-e godine dokazala su da je nakon dvonedeljnog življenja suprotnog prirodnim zakonitostima življenja, to jest „ŽIVOT“-u, čoveku potrebno šest meseci za povratak na predhodno stanje, uz poštovanje i primeno prirodnih zakonitosti življenja.
Zbog siline zatrovanosti ljudskoga tela, Ruska Akademija Nauka je 1975 godine obelodanila značaj, a Svetska Nučna Javnost preporučila svakodnevnu upotrebu koncentrovanih Biološko Aktivnih Proizvoda (BAP).

BAP, u suštini jesu koncentrovane biološko aktivne materije, koje u telu čoveka vežu, neutrališu i uklanjaju ksenobiotske, a daju mu nedostajuće životne materije.
Od 1978 godine, u PROJEKTU „LIVING“ učestvuje institucija Forever Living Prodacts, koja BAP čini dostupnim, onima koji žele da žive i žive život u skladu sa prirodnim zakonitostima.

Zaključiti se da da „LEKAR budućnosti neće propisivati lekove …“
Tomas Alvia Edison (1847-1931)

„Ako nisi spreman da promeniš način života, tebi nema pomoći“
„Hrana neka bude tvoj lek, a lek neka bude tvoja hrana“ Hipokrat (460-377 p.n.e.).
Znajući da „Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati“, Vuk S.karadžić, zato ko zna za dobro, a „… ništa ne čini, zlo čini“…i sebi i drugima.“ Robert Dorčić
„SVAKA BOLEST JE IZLEČIVA, UKOLIKO SE IZ ORGANIZMA ČOVEKA ODSTRANE KSENOBIOTSKE, A UNESU ŽIVOTNE MATERIJE“ Dr Boro M. Vujasin
U svetu postoje na milioni ljudi, koji su se izlečili i „ ŽIVE ŽIVOT DOSTOJAN ČOVEKA “. Dr Sharlota Gerson
Zbog siline intoksikacije životnog okruženja i čoveka, radi sopstvenog zdravlja i života budućih generacija, „Briga o zdravlju počinje od pre začeća do zauvek“
Put za zdraviji i srećniji život svakog pojedinca ponaosob, kao i zajednice u celini je u prihvatanju ogromne snage prirode, te primeni znanja o prirodnim načinima lečenja i izlečenja, poštujući prirodu i iskustva od više stotina hiljada godina.

Radi toga je neophodno „Od pre začeća do zauvek“: 1.) Piti najprirodniju vodu, 2.) Upotrebljavati najprirodniju hranu, 3.) Svakodnevno koristiti BAP koji vežu, neutrališu i odstranjuju štetne materije iz ljudskoga tela – čineči ga nezagađenim, a ujedno mu daju sve neophodne životne materije za pravilno funkcionisanje, život i obnavljanje ljudskoga tela, 4.) Ne koristiti ksenobiotike, 5.) Biti optimalno fizički aktivan; 6.) Odmarati se u skladu s prirodom; 7.) Koristiti energiju sunca, 8.) Disati prirodan vazduh; 9.) Verovati u dobro („Boga“); 10.) Znati oprostiti; 11.) Biti zahvalan i voleti sebe i sve oko sebe svaki dan.
Samo na ovaj način postojaće život, i u njemu čovek, u nepresušnom lancu obnavljanja.
ISTINA, NAUKA, ZDRAVLJE, ISKRENOST, JEDNOSTAVNOST, MUDROST, jeste životni stil „INZI-JA“, koji jeste garant za zdraviji i srećniji život svih nas.

Istina jeste da, www:ishrana–buducnosti.com predstavlja putokaz za zdraviji i srećaniji život.

Literatura:
1. HUMANA REPRODUKCIJA I ENDOGENI DISRUPTORI, Boro M. Vujasin, 56. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Begrrad –Sava Centar 31.maj-1.jun 2012, Srpsko Lekarsko Društvo Ginekološko-Akušerska Sekcija, Grafocard Beograd, 329-340, ISBN 978-86-6061-019-7
2. Dean, Null (2004), Smrt od medicine, Nexus Magazin, Broj 4, 23-28
3.ISTINSKI UZROČNIK BOLESTI, Lj.Gudovski, B.Vujasin, G.Petrović, Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor-19-23.05.2010, Savez Zdravstvenih Radnika Srbije, Grafos, Beograd, 176-177, ISBN 978-86-84015-18-3
4. 5.Rudolf, Izlečenja raka, leukemije te drugih, naizgled neizlečivih bolesti, prirodnim sredstvima, Celje, 2005
5. The American Experience of Dr. Max Gerson, Censured for Curing Cancer, by S.J. Haught