DR VIKTOR RADUN

Prof. dr Viktor Radun
STRUČNI SARADNIK

Prof. dr Viktor Radun živi u Novom Sadu. Radi kao profesor univerziteta u Beogradu.
Piše poeziju, prozu, eseje iz oblasti filozofije, ekonomije i studija budućnosti. Objavio je 5 knjiga, 7 udžbenika, 55 naučno-stručnih radova, preveo preko 20 knjiga s engleskog. Od 1985. godine aktivno traga za putem samoostvarenja i bavi se različitim metodama i tehnikama u okviru zapadnih i istočnih tradicija. Objavio je nekoliko članaka u časopisima i zbornicima i knjigu o eugnoziji pod naslovom „Svetlo u čoveku“ (2010), a u pripremi je druga knjiga o eugnoziji.

Na osnovu svojih duhovnih istraživanja i uvida, 1993. došao je do vlastitog puta i metoda samospoznaje i nazvao ga eugnozija (“eu” – radosno, ekstatično, blaženo; “gnoza” – duhovno znanje, spoznaja). Dosad je održao nekoliko predavanja i radionica eugnozije u Novom Sadu, Beogradu i Zrenjaninu. Eugnozija je integralan sistem koji obuhvata niz različitih tehnika i metoda s ciljem spoznaje svog istinskog Ja i ostvarenja kontinuiranog stanja jasne, svetle i ekstatične svesti. U okviru nje, autor Adam Alteon razvio je sistem teorijskog podučavanja i praktičnih vežbi namenjenih samorazvoju i duhovnom i ličnom napredovanju.

Sistem eugnozije se sastoji od tri zasebna stepena ili programa, a svaki sadrži tri modula:
1) Alfa program obuhvata rad na relaksiranju, osvešćivanju i revitalizaciji fizičkog tela i rad na podizanju, održavanju i razvoju energetskog tela. Sadrži 3 modula:
• Alfa Relax program (Relaksacija i revitalizacija fizičkog tela)
• Alfa Experience program (Osvešćivanje i energizacija fizičkog i astralnog tela)
• Alfa Transform program (Lični razvoj, uspostavljanje psihofizičkog balansa i transformacija energije i svesti)
2) Beta program obuhvata rad na direktnom iskustvu spoznaje istinskog Ja. Sadrži kompleks tehnika i vežbi namenjenih uspostavljanju i održavanju kontakta s našim istinskim Ja.
3) Gama program obuhvata rad na samoosvešćivanju i upravljanju svojim psihofizičkim i psihoenergetskim mogućnostima, ličnoj i duhovnoj transformaciji, i usklađivanju i sinhronizaciji ličnosti i psihoenergetskih potencijala s tokom i usmerenjem našeg istinskog Ja.