Vesna Cvjetanović

Vesna Cvjetanović

Rođena sam u Hrvatskoj u Zadru. Završila sam Višu školu za obrazovanje vaspitača i Pedagoški fakultet, smer profesor razredne nastave.
Nekoliko godina posvećena sam radu u civilnom sektoru sa marginalizovanim grupama.
U slobodno vreme pišem poeziju i prozu.

Moj moto je: Ukoliko istinski veruješ u promene i uspeh to ćeš i dobiti!
Majka sam dvogodišnje Lene i uskoro jednog Mateja.
Moje bogatstvo su porodica i pozitivan pogled na život.