MR SCI. Petar Kojić

Petar Kojić rođen 04.03.1978. godine u Novom Sadu.
Osnovnu školu završio je u Titelu kao đak generacije. Dobitnik je Vukove, kao i diploma iz fizike, srpskog jezika, matematike i fizičkog vaspitanja.

Završio je srednju elektrotehničku školu u Novom Sadu. Studije je upisao u Novom Sadu na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Nakon uspešnog završetka treće godine, prekinuo studije i počeo da radi u Muzičkoj kući „Eho“ generalnom distributeru nosača zvuka za Jugoistočnu Evropu na mestu komercijalnog direktora. Nezadovoljan činjenicom da nije okončao studije iste 2007. godine nastavlja na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Istočno sarajevskog univerziteta gde diplomira sa ocenom 10 ( deset), na temu:“Usavršavanje i metodika obuke igrača mlađih kategorija u taktici fudbalske igre.“

Godine (2009), upisuje poslediplomske magistarske studije, na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Istočno Sarajevo. Sve ispite polaže u roku sa prosečnom ocenom 9,75. Magistarska teza zvanično je odobrena 23.12.2011. Magistarsku tezu („Potrebe i mogućnosti realizacije psihološke pripreme u fudbalskim klubovima Vojvodine“, pod mentorstvom prof. dr Radovana Čokorila, redovnog profesora Novosadskog Univerziteta), odbranio je 07.12.2012. U decembru 2014.godine odobren je projekat doktorskog rada na temu „Socijalni status i osobine ličnosti mladih sportista kao faktor njihove sportske uspešnosti“.

Posle uspešnog igranja fudbala u drugoj saveznoj ligi za f.k. “Novi Sad“ i „Veternik“ i srpskoj ligi „Sutjeska“, fudbalsku karijeru nastavlja kao sudija, a potom postaje jedan od najmlađih delegata u fudbalskom savezu Srbije, grupa Vojvodina, u omladinsko kadetsko pionirskoj ligi.

2009. godine zaposlio se na mesto nastavnika fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi „ Svetozar Miletić“ u Titelu, gde i sada trenutno radi. Na samom početku rada, nakon mesec dana, izvršen je prosvetni nadzor Ministarstva prosvete i tom prilikom je dobio visoke ocene za prikazan rad.
2010. godine Petar je izabran na mesto pomoćnika direktora škole Izdvojeno odeljenje u Loku, a 2011, 2012, 2013 i 2014. godine ponovo je reizabran na isto mesto.
2011. godine predškolska ustanova „ Plavi Čuperak“ Titel, angažuje ga kao profesora kineziterapije ( korektivne gimnastike ) za decu od 3 do 6 godina.
Iste godine počinje sa radom kao instruktor miks fitnesa i miks aerobika, (oba pola) za uzrast od: donja granica 18 godina, gornja granica nije definisana.
2013. godine fudbalski klub „Sloga“ osniva školu fudbala ( kategorije od 7-11 godina i 11-17 godina ), i Petra postavlja na mesto šefa stručnog štaba, odnosno trenera mlađih kategorija.
U septembru 2014. Petar zajedno sa odbojkaškim klubom “Volleyball 2000“ osniva školicu odbojke i sporta u Titelu za decu od 5-10 godina.
2013. godine počinje sa radom na mestu profesora fizičkog vaspitanja u srednjoj školi „Mileva Marić“ u Titelu (40% zamena do povratka zaposlenog). Stručni ispit-licencu položio je početkom 2013. godine.
2003. godine sa Banetom Krstićem osnivačem grupe „Garavi Sokak“ radi na osnivanju muzičke kuće „Vojvodina music“, koja i danas postoji.
U međuvremenu radio je kao i preduzetnik-menadžer u sopstvenim ugostiteljskim objektima.

Član je Udruženja za medicinu sporta Republike Srbije kao i Udruženja sportskih psihologa Republike Srbije.
Izdao je više stručnih i naučnih radova u zemlji i inostranstvu, kao i jedan priručnik za sportske menadžere „Zadaci i uloge menadžment funkcija u sportskim organizacijama“. Izdatim naučnim radovima na neposredan i najefektniji način je afirmisao Školu u kojoj radi, navodima iste u objavljenim radovima u zemlji i u svetu.
Oženjen je i otac je sedmogodišnjeg deteta.