Ivana Vujasin

Ivana Vujasin

„ALTERNATIVA JE ZNAK MUDROSTI“

Dragi moji,

umesto suvoparnih autobiografskih podataka, volela bih da osetite moju ličnost.

Želju za „pravim putem“, osetila sam nakon mnogobrojnih tribina, predavanja i višegodišnjeg društvenog angažmana.
Tragajući za srećom, na životni put alternative, kojim sada idem, doveo me je moj instikt i sticaj životnih okolnosti. Uvek sam volela da se osećam korisnom, a korisnom sam se osećala kada sam drugima mogla pomagati, nevezano za bilo koju oblast.
Počela sam da uviđam moć prirode i lepote činjenja ljudi srećnim i šta mi sve to pruža.
Malo po malo, pronašla sam i shvatila istinu, da se svi trebamo okrenuti mudrim rešenjima, prirodi i prirodnim zakonitostima življenja, ukoliko želimo da imamo srećan i dug život.

Započela sam samostalno da istražujem „specijalizaciju života“ u skladu sa prirodnom mudrosti. Počela sam da se osećam dobro, divno, lepo, korisno, puna poleta. Htela sam svima reći ono što znam, da im pomognem pronaći istinu da saznaju ono što treba da znaju.
Život na planeti Zemlji je danas ugroženiji više nego ikad. Čovečanstvo je izgubilo svoj put. Dosadašnji način življenja nije dao željene rezultate. Svakodnevni stres, nepravda, otuđenost, dehumanizacija, katastrofalno zagađenje životne okoline i ljudskoga tela je neizdrživo. Zato bi trebalo pronaći najmudriji put u interesu opstanka i postojanja svih nas.
Nekad sam se pitala: „A šta je alternativa?“ Saznala sam da „Alternativa je znak mudrosti”. Iskonska mudrost je jedino moguće rešenje, koje daje sveopštu dobrobit za pojedinca i celokupnu zajednicu.
Za mene naziv „Alternativa” ne postoji, jer za mene postoji samo ISTINA, što u suštini i jeste alternativno (mudro) rešenje za bolje svih nas.

“Istina se ne može izmišljati, izmišljati se može samo laž”.

Postoji velika potreba da se menjamo, ali sa voljom i ljubavlju, jer sve to činimo radi nas, nama dragih osoba i prijatelja, kao i generacija koje će doći nakon nas.

Zvanična medicina sve više shvata vrednost i moć alternativnih postupaka i rešenja.
Istina koju sam saznala, uticala je na mene da se promenim radi sopstvenih htenja i potreba, radi moje lične dobrobiti, dobrobiti moje porodice, prijatelja, klijenata. Kada sam uspela da se promenim, i shvatla da život i življenje u svakom veku i životnoj dobi, može biti jednostavno, humano, korektno, istinito, ljudsko… da je divno živeti nikome ne nanoseći patnju i bol, već samo lepe i srećne trenutke… to sam i htela drugima da omogućim i prenesem.

Zbog savremenog stila življenja, alternativna saznanja se ne stignu ni pročitati, a kamoli primeniti u svakodnevnom životu. Iskustveno sam shvatila, da samo živa reč i razgovor može ljudima dati mogućnost, da saznaju naučne i istinite činjenice.
Znam da je došlo vreme, da nam se na putu boljitka, sve veći broj kolega zvanične medicine pridruži, jer više nemamo vremena za čekanje. U „savremenom“ svetu je nastala epidemija raznoraznih bolesti, koje nisu postojale u vremenu „prirodne mudrosti”.
Pitanje opstanka istinskog življenja i zdravlja ljudske populacije na planeti Zemlji, nije privilegija pojedinca, profesije ili političkog sistema, već je to potreba i nit opstanka svakog pojedinca i svih postojećih zajednica u celosti.
Moj alternativni (mudri) stil življenja, vidim kao jedini način življenja.

Drago mi je, što dajem svoj skromni doprinos da se očuva život.
Sve je jednostavno. Samo treba da se promenimo iznutra, i onda ćemo živeti u harmoniji sa sobom i svemu oko nas.
Neka mudrost bude svojevoljno izabrani put svakog pojedinca, koji želi da promeni svoj život na bolje.
Na putu mudrosti, čovek se svakodnevno raduje, jer uživa u istini, dobroti, lepoti, ljubavi…
Kada su u pitanju alternativni pravci „VAŽNO JE NA KOJA VRATA ĆEMO ZAKUCATI“.