DR VET. Dunja Kovač

Dunja Kovač,DVM, CCA
Dr vet.med. iz Novog Sada, koja se bavi poremećajima u ponašanju pasa i mačaka, sprovođenjem bihevioralne modifikacije, tj terapije ponašanja.

Pri ASPCA , postala je sertifikovana za sprovođenje SAFER programa (Certified Canine Assessor) – neophodan za rad sa problematičnim psima, kao i za sprovođenje obavezne terapije ponašanja uz procenu uzroka i stepena agresije kod pasa.

Mod mentorstvom jednog od najvećih stručnjaka iz oblasti bihejvioristike – Dr. Sophia Yin – sertifikovala se za “Low stress handling and behaviour modification protocols” problematičnih pasa i mačaka.

Radila je sa divljim životinjama u zatočeništvu, gde je sa kolegama sprovodila “enrishment” programe za mentalnu stimulaciju životinja i sprečavanje pojave poremećaja u ponašanju.

Na Kinološkoj Akademiji u Beogradu je moderator i predavač na kursu za Profesionalne šetače pasa, i kao i predavač na kursevima za Profesionalne hendlere i za Kinološke Sudije.

U Novom Sadu osnovala je svoj naučno edukativni centar za vlasnike i kućne ljubimce “Pets & Science” .