DR DRAGAN BATAVELJIĆ

Prof. dr Dragan Bataveljić
STRUČNI SARADNIK
Bataveljić Dragan je rođen 22. aprila 1959. godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu i srednju školu, sa odličnim uspehom. Pravni fakultet u Kragujevcu je upisao 1978, a završio 1982. godine, Fakultetu političkih nauka u Beogradu upisao 1989, a diplomirao 1993. godine. Ekonomski fakultet u Kragujevcu, upisao je 1992, a završio 2003. godine (pre toga je uspešno završio Višu turističku školu u Beogradu).
Magistrirao je 1991. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu na temu: „Odnos pravnih pojava i ekonomskih činjenica“, a doktorirao 1995. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na temu: „Model podele vlasti u Ustavu Savezne Republike Jugoslavije“.
U periodu od oktobra 1984, do kraja 1989. godine, radio je u Opštinskom sudu u Kragujevcu, najpre kao sudski pripravnik, a zatim kao stručni saradnik. Od početka 1990. do maja 1992. godine, obavljao je funkciju predsednika Veća mesnih zajednica Skupštine opštine Kragujevac, a posle toga, do januara 2003. godine, funkciju potpredsednika Izvršnog odbora Skupštine Grada Kragujevca. Od 1. januara 1990. godine radi na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, gde je biran u sva zvanja, a danas radi kao redovni profesor na predmetima „Ustavno pravo“, „Politički sistem“ i „Pravo lokalne samouprave“. Radio je kao profesor na Učiteljskom fakultetu u Užicu od 2000. do 2007. godine (predmet: „Državno uređenje sa školskim zakonodavstvom“) i na Policijskoj akademiji u Beogradu od 1998. do 2007. godine (predmet: „Ustavno pravo i političke institucije“). Takođe, od oktobra 2006. godine, pa sve do danas, radi kao profesor Visoke zdravstveno-sanitarne škole strukovnih studija „VISAN“ u Beogradu (predmet: „Zdravstveno zakonodavstvo“).
Već dugi niz godina učestvuje na velikom broju domaćih i međunarodnih naučnih skupova, kao predavač sa svojim naučnim radovima. Autor je 20 knjiga iz različitih oblasti i oko 200 stručnih radova. Uža oblast njegovog interesovanja su federalizam i podela vlasti, evropske integracije, vladavina prava i pravna država. Korisnik je brojnih stipendija inostranih fondacija i zadužbina za studijske boravke i učešće na brojnim međunarodnim seminarima, međunarodnim skupovima i projektima. Aktivan je član Svetske asocijacije pravnika sa sedištem u Vašingtonu od septembra 1995. godine, a za generalnog sekretara jugoslovenskog odbora ove Asocijacije, izabran je marta 2000. godine. Njegov maternji jezik je srpski, a od stranih jezika govori nemački i služi se engleskim jezikom. Od tehničkih sredstava koristi svakodnevno kompjuter.
Kao njegove najznačajnije društvene sposobnosti i osobine mogu se navesti: spremnost za timski rad, dobra komunikacija sa ljudima, spremnost za primanje i prenošenje novih znanja i veština, želja za stalnim usavršavanjem u svojoj struci, otvorenost za druge kulture i mišljenja, a kao organizacione sposobnosti: iskustvo u odnosima sa drugim ljudima, sposobnost organizovanja i upravljanja i rad sa građanima i društvenim grupama. Od umetnički sposobnosti, može se navesti njegova dugogodišnja muzička aktivnost, tj. aktivno sviranje harmonike i klavijatura. Udovac je i otac dvoje dece.