DR VLADIMIR ŠINIK

Prof. dr Vladimir Šinik
STRUČNI SARADNIK
Prof. dr Vladimir Šinik radi na Univerzitetu u Novom Sadu. Radeći sa studentima u okviru predmeta Održivi razvoj, posebnu pažnju je skretao na javno, odnosno, fizičko i mentalno zdravlje stanovništva Srbije, kao i na zaštitu životne sredine. Član je naučno-stručnog odbora Multidisciplinarnog kongresa “Ishrane budućnosti” i piše radove za isti. Redovno vežba tai či čuan, či kung, pet tibetanaca. Poštovalac je reči i dela oca Tadeja, profesora Vladete Jerotića, Ekarta Tola, dr Vejna Dajera, Lujze Hej, Džozefa Marfija, Dipaka Čopre. Smatra da edukacija studenata medicine i specijalizacija budućih psihijatara u Srbiji nije u skladu s potrebama savremene zaštite mentalnog zdravlja, kao ni sa principima njegovog unapređenja.