DR TAMARA GALONJA COGHILL

Prof. dr Tamara Galonja Coghill
STRUČNI SARADNIK
Prof. dr Tamara Galonja Coghill je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Dijapazon istraživanja i interesovanja joj je veoma širok – od biologije, usmerenja ka primenjenoj zoologiji, mikrobiologiji i, konačno, elektromagnetobiologiji. Sinteza svih stečenih znanja i veština otelovljena je u njenoj velikoj ljubavi prema ekologiji, kao kruni svih bioloških međudejstava.
Tokom života bavila se istraživačkim radom u zemlji, kao i u inostranstvu. Živeći u Velikoj Britaniji, rukovodila je odeljenjem celularne biologije u Istraživačkoj laboratoriji, u Portugalu je sarađivala s Okeanografskim institutom u Funšalu, Madeira, gde je organizovala i jednu međunarodnu konferenciju (Electromagnetism and the Natural World).
Družila se, sarađivala i istraživala zajedno s eminentnim stručnjacima prestižnih svetskih univerziteta (Kolumbija, Ontario, Karolina, Oksford i drugi). Dokazala je direktan uticaj endogenih električnih polja na ćelije imunološkog sistema čoveka, što je objavljeno u vrhunskom naučnom časopisu. Član je izdavačkog odbora naučnih časopisa iz oblasti ekologije Horizon grupe (SAD).
Protivnik antropocentričnog pristupa.
Zaljubljenik u prirodu, pobornik ideje o evolutivno stečenoj mudrosti organizama, strastveno posvećena aktivnostima u oblasti brige o napuštenim životinjama i edukaciji mladih i van okvira nastavnog plana, težeći da kod njih podstiče razvoj lepih osobina, plemenitosti, ljubaznosti i saosećajnosti, kao osnovama sveta koji bi bio prosperitetan za sve vrste.