Dr sci. Dragan Jovanov

Dr sci Dragan Jovanov
Skoplje Republika Makedonija

Dragan Jovanov je rođen 29.09. 1986 godina u Skoplje, Republika Makedonija. Kako organizator i učesnik na mnoge prestižne seminare, međunarodne konferencije, tribune i javne nastane, agronomijade, akademije, obuke, sportske aktivnosti i projekata se zdobio sa velike akademski dostizenja, iskustva i epitetu na inovativnosti u te nasoke. Dragan Jovanov je dobitnik na mnogo diploma, sertifikata, blagodarnice, medalje i opstestvene priznanje za svoih nacionalnij i internacionalnih uspeha. Autor je na mnogo objavenih međunarodni trudova, a kao medijumski poznata osoba u svoja specijalizovana oblast pisao je njegove statije na domasne i mđunrodne magazine, vesnike i portale.

Autor je na 2 univerzitetskih ucebnika, jedna enciklopedija, dva atlasa, jedna priracnik i sest knjige u oblasti lekovitog bilja, nutricionizam, sport i sportske aktivnosti i dr Dragan Jovanov predaje kako na domasnih taka i na medzunarodnih tribina, a je cesce nazvan kao pocasni gost sa svojem izlaganjem na medzunarodni renomirani konferencija za zdravi nacin na zivot. Dragan Jovanov uzeo je aktivno ucesce sa medzunarodnih trudova na kongresa i konferencijae u oblasti fitologije, fitoterapije, ekologije, agrobiznisa, mikrobiologije, poljoprivrede, hrana. Bio je ucesnik na kongrese i simpoziume za farmaciju i na balkanskih simpoziuma za homeopatiju. Jedan ekspert je uspesan i klasificiran kao takav ako svoje znanje uspe na dobar nacin da ga prenese na buduci generacii, kao i da ga upotrebi za opsto korisnih, zdrastvene i edukativne cele. Dragan je jedan od mladih uspesnih eksperta u svoje oblasti na Balkanu.