Dr sci. Apostol Thoma

Dr sci. Apostol Thoma
Skoplje, Republika Makedonija

Dr Apostol Thoma, istraživač iz naučne oblasti Nutricionizam. Svoje aktivnosti ostvaruje u Skopje, Republika Makedonije, gde i živi. Titula Dr Agronomskih Nauka (Nutricionist) stekao je na Univerzitetu u Kragujevcu, Republika Srbija, 1994 godine. Ima veliko naučno-istraživačko i praktično iskustvo u oblasti ishrane, vodio je više naučno istraživačkih projekata i učestvovao je na više naučnih Simpoziuma i Kongresa. Pored toga aktivno je uključen u oblasti Bezbednosti hrane (Implementacija i Audit sistema za bezbednosti). Za uspešan nastup i proširivanje svoje nadgradnje iz oblasti Bezbednosti hrane učestvovao je na više seminara, savetovanja, sudijskih putovanja i kurseva, za koje je dobio i određene Sertifikate među kojih iz Tehnološkog Fakulteta, Novosadskog univerziteta; MICHEL-INSTITUT, Bamberg, Nemačke; GIZ, Bonn Nemačke i dr.

Učestvovao je na III i IV Kongresu „Ishrana budućnosti“ sa svojim radovima iz oblasti Bezbednosti hrane i Psihoterapiji.
Član je Naučnom društvu iz Bitolj, Privredne i Agro biznis Komore Makedonije i drugih ustanova. Aktivno učestvuje kao konsultatnt, ekspert za hranu i Implementator i Auditor za bezbednost hrane u Međunarodnoj fondaciji Balkannet.eu. U okviru Konsalting kuće (CONSTAN.COM.MK) Skopje, vodi Radionicu za Pravilnu i zdravu ishranu.