DR MED. SPEC. Elvira Moroanka

Dr med. Elvira Moroanka
Specijalista za infektivne bolesti

Načelnih infektološkog odeljenja Opšte bolnice Vršac
Vršac, Republika Srbija

Rođena sam 06.02.1955. u Vojvodincima selo 18 km od Vršca. Osnovnu školu do IV razreda išla sam u svom rodnom selu gde sam još tada naučila šta znači zdravo živeti ali nisam ni predpostavila da je to nešto što će mi u budućem životu odrediti put da pomažem drugima.
Od IV razreda do VIII išla sam u Vršac ,gimnaziju sam završila u Vršcu ,Medicinski fakultet u Temišvaru – Rumunija, a speciajizaciju – infektivne bolesti u Novom Sadu.

Radim u Vršcu u OPŠTOJ BOLNICI VRŠAC – infektolog.
Od kada sam spoznala sebe kao ličnost pomagala sam ljudima, a i danas samim izborom profesije kao i saznanjem koje sam prihvatila zalažem se za sve segmente zdravog načina života kako bi sadašnje i buduće generacije živele u zdravijoj sredini.