DOC. DR SCI. MED. Dragica Draganović

Doc. Dr sci. med. Dragica Draganović
Specijalista ginekologije i akušerstva
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Banja Luka,
Republika Bosna i Hercegovina Rebuplika Srpska

Драгица Драгановић доктор медицине и доктор медицинских наука, је рођена 02.02.1958. год. У Добрњи, Бања Лука. Основну школу и Гимназију завршила у Бањалуци. Медицински факултет уписала 1976. године у Београду и завршила га 09.04.1982 год. Са просјечном оцјеном 9,1. Од 05.02.1984 год. ради у Дому здравља Бана Лука, а од 1993. Године радина Клиници за гинекологију и акушерство Бања Лука. Специјалистички испит из Гинекологије и акушерства је положила у Институту за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије у Београду 06.07.1994. године са одличним успјехом и тиме стекла звање специјалисте за гинекологију и акушерство. Постдипломски студиј завршила на Медицинском факултету у Бањалуци 1999. године, а магистарски рад са тезом ”Улога сонографије у предвиђању интрапарталне функције постељице” одбранила је на Медицинском факултету у Бањалуци 10.05.2006. године.

Мр Драгица Драгановић одбранила је докторску дисертацију 05.09.2014 године са тезом „Корелација маркера оксидативног стресаса морфолошком анализом постељице код хипертензије у трудноћи“. Кандидаткиња тренутно ради на одјељењу Перинатологије Клинике за гинекологију и акушерство у Бањалуци. Мр Драгица Драгановић је досада учествовала у извођењу наставе студената Медицинског факултета од 1994. године, те студената студијског програма Здравствене његе школске 2009/2010 , као и 2011/2012 године. Од 2006. године као виши асистент учествује у припрема мастудената за усмени испит. Од 2011. године је ангажована као предавач на предмету Гинекологија и акушерство са здравственом његом на Високој медицинској школи у Приједору.

Досадашња усавршавања из области ултразвука и перинатологије су:
• Диплома Школе ултразвука ”Примјена ултразвука – новине у дијагностици” на Медицинском факултету у Бањалуци од 15.11.1996 – 21.11.1996. године
• Четврти међународни конгрес ”Ултразвук у гинекологији, перинатологији и репродуктивнојмедицине – школаултразвука 29.09.2004 – 02.10.2004. године, Београд
• Први охридски састанак гинеколога и перинатолога 23.06.2005. – 26.06.2005. год. Охрид, Македонија.
• Диплома Школе Перинатологије 2000 – 2004 године, Тара.
• Диплома Школе породиљства “Академик Војин Шуловић” Ваљево, 2003 године.
• Диплома Међународне школе медицинског ултразвука Jan Donald, 2011 године, Београд.
• Завршила курс из Колпоскопске дијагностике 1994. године у Београду.
• Базични курс из Лапараскопије 18-19.05.2011. године Нови Сад.
• Учествовала у програму континуиране медицинске едукације Секције за перинаталну медицину СЛД са темом „Хипертензивни синдром у трудноћи-ризик за трудницу и новорођенче“, 26.03.2011. године, Београд
• Учествовала на IV Конгресу ECHO 04 – Ултразвук у гинекологији. Перинатологији и репродуктивној медицини Београд 29.9 do 2.10. 2004 године
• Учествовала на On Course „ An advanced curse on perinatal medicine“ Sarajevo, March 25th 2006.
• Одслушала курс XII КУРС-а ШКОЛЕ ПЕРИНАТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ, Тара, 05-07. април, 2013.
• Одслушала курс XI КУРС-а ШКОЛЕ ПЕРИНАТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ, Тара, 19-21. октобар, 2012.
• Завшила постдипломски испит из Ургентне медицине у Бања Луци 27-28.10. 1989. године.

Мр Драгица Драгановић била на стручном усавршавању од мјесец дана на Институту за мајку и дијете, Београд из области пренаталне инвазивне дијагностике, рана амниоцентеза 1998. године.
Од 1998 године члан је Удружења гинеколога и опстретичара РС, као и Коморе доктора медицине РС. Активно говори енглески и руски језик.