III MEĐUNARODNI KONGRES ISHRANE BUDUĆNOSTI

III MEĐUNARODNI KONGRES ISHRANE BUDUĆNOSTI

U Kulturnom centru Zrenjanin u Zrenjaninu, 27.9 – 28.9.2013.godine, održao se III kongres “Ishrana Budućnosti“. Jedinstveni kongres u svetu, multidisciplinarnog karaktera, obradio je sve aspetke od značaja za zdraviji i srećniji život ljudske populacije.

Počeo je simbolično 27.9.2013. u 11:55 časova, uz operske numere umetnika Aleksandra Saše Petrovića, koji je umetnički i emotivno ganuo sve prisutne. Tokom dvodnevne kongresne manifestacije, održano je pet sesija, u kojima je prezentirano 55 naučno-stručnih radova (od publikovanih 72), te održane tri radionice:
1) “Ljubav leči sve“, autorke Tanje J. Drakulić;
2) “Prirodna biljna ishrana-priprema i konzumacija“, autorki Bobe Vujnović i Olivere Rosić;
3) “Naša joga i prosvetljenje“, autora Branislava Grujina.

Uz primerenu zainteresovanost pisanih, elektronskih, radio i TV medija, beležena su i zabeležena dvodnevna kongresna zbivanja. Zadovoljstvo okupljanja, druženja, prezentiranja i sticanja novih saznanja i iskustava, kao razmena i pozitivne kongresne energije, garant su još uspešnije realizacije sledećeg kongresa.

U svečanoj Baroknoj sali Skupštine Grada Zrenjanina, u 19:00 časova, pod voditeljstvom portparolke kongresa Ivane Vujasin, uz prigodan kulturno-umetnički program grupe Katy B Good live, iz Zrenjanina, dodeljeni su kongresni sertifikati, zahvalnice i diplome. Predsednik naučno-stručnog odbora, prof. dr sci. Jovan Savičić dodelio je sertifikate svim prezenterima radova sa 11 internacionalnih bodova. Goran Marinković, direktor Kulturnog centra Zrenjanin iz Zrenjanina, dodelio je zahvalnice institucijama i pojedincima, koji su doprineli primerenoj i uspešnoj realizaciji kongresa.

Organizator kongresa uz saglasnost naučno-stručnog odbora, odlučio je nagraditi tri autora za najbolji rad 2013. godine, kao sveukupni stimulans održavanja i poboljšanja svih kongresnih zbivanja, te njihove praktičnosti u svakodnevnom životu. Koordinator kongresa, prim. dr Boro M. Vujasin, uručio je diplome za najbolji rad 2013. godine:
1) Tanji J. Drakulić za rad “Ljubav leči sve“;
2) Saši Marčeti za rad “Život je igra“;
3) Dragici Draganović za rad “Obnavljanje koštano zglognog sistema“.