Poziv na VIII Kongres „Ishrana Budućnosti“

Poziv za VIII Multidisciplinarni Kongres
Ishrana Budućnosti sa međunarodnim učešćem

Program VIII Kongres

Poštovani,

Pozivamo vas na VIII Multidisciplinarni Kongres Ishrana budućnosti sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Novom Sadu (SPENS), Republika Srbija, 20. i 21. oktobra 2018.

Kongres „Ishrana budućnosti“ tretira i obrađuje sva praktična i teoretska saznanja od sveopšteg interesa za zdrav i srećan život, ukazujući na put prihvatanja i primene ogromne snage prirode „Od pre začeća – do zauvek“.

Kongres je podeljen na tri segmenta: nauka budućnosti, tendencije i svedočenja, gde učestvuju ljudi različitog akademskog obrazovanja.
Istina, nauka, zdravlje, iskrenost, jednostavnost, mudrost… jesu principi „Ishrane budućnosti“.

Više informacija možete dobiti na +38163 525 – 227
www.ishrana-buducnosti.com

S poštovanjem,
Organizacioni tim Kongresa

DOKUMENTA:
Uputstvo za pisanje radova 2018
Primer rada – Nauka budućnosti
Primer rada – Tendencije